Start / Bostäder för nyanlända

Bostäder för nyanlända

Täby kommun ska ta emot nyanlända som beviljats uppehållstillstånd i Sverige och blivit anvisade till kommunen. Det finns i dagsläget inte tillräckligt med bostäder och kommunen arbetar intensivt med olika lösningar, till exempel modulbostäder och villavagnar.

Modulbostäder

Kommunen har undersökt flera platser som kan vara lämpliga för modulbostäder. De kriterier vi utgått ifrån är att det ska vara rimligt nära till skolor och allmänna kommunikationer. Byggnationerna ska inte inkräkta på naturreservat och parker och inte vara ett hinder för byggande av andra bostäder, förskolor, skolor och kommersiella lokaler.

Detta gäller nu för de platser kommunen tidigare utsett

Den plats kommunen just nu arbetar vidare med är Arninge, del av marken norr om Jaktvillan mellan Kundvägen och infarten till Jaktvillan (del av fastigheten Arninge 4:1).

När det gäller tidigare planer på att bygga modulbostäder i Löttingelund (del av fastighet Löttinge 10:1) visar de tekniska undersökningarna som genomförts att det blir för komplicerat på grund av VA-lösning och blir därför inte av.

Karby, södra Midgårds industriområde (del av Karby 2:1) är arrenderat av Gymer fastigheter AB, som enligt arrendeavtalet har möjlighet att bygga tillfälliga bostäder. Det är upp till Gymer att själva ansöka om bygglov, bygga och hyra ut bostäderna.

Villavagnar

Kommunen planerar att uppföra ett trettiotal villavagnar på före detta Täby Galopp, vid gamla träningsbanan. Villavagnarna ska fungera som temporära bostäder och beräknas kunna vara på plats under våren 2017. Upphandling av villavagnar pågår.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-05-11