Start / Nyanlända i Täby

Nyanlända personer i Täby

I Täby kommun arbetar vi på olika sätt för att flyktingmottagandet ska fungera så bra som möjligt. Vi samarbetar med frivilligorganisationer, myndigheter och näringsliv för att på bästa sätt möjliggöra integration och en meningsfull vardag för nyanlända.

I år ska Täby kommun ta emot 353 personer, som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Detta enligt bosättningslagen (2016:38) som trädde ikraft 1 mars 2016. Hela Stockholms län ska ta emot 8 781 personer under 2017.

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

Täby kommun utreder olika möjligheter för att möta behovet av bostäder för nyanlända invånare. En av lösningarna är modulbostäder som planeras på flera platser i kommunen.

Mer information om modulhusbostäder i Täby

Kommunens ansvar för nyanlända

För nyanlända personer ansvarar kommunen för att ordna bostad, svenskundervisning, samhällsorientering och samhällsservice, såsom skola, barnomsorg och äldreomsorg.
Läs om kommunens ansvar för ensamkommande barn

Migrationsverkets asylboende i Täby

I väntan på asylutredning och beslut om uppehållstillstånd kan asylsökande bo på Migrationsverkets asylboenden eller välja att ordna boende på egen hand, till exempel hos släktingar eller vänner.

Migrationsverket har ett asylboende i Täby som ligger i tidigare Täby Park Hotell.

Statistik antal asylsökande och nyanlända

Täby kommun presenterar kvartalsvis en rapport med statistik över antal asylsökande, antal personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, antal ensamkommande barn och ungdomar samt antal nyanlända kommunmottagna personer i Täby kommun, Stockholms län och hela landet.

Statistiken hämtas från Migrationsverket, Statistiska centralbyrån och Pulsen combine, socialtjänstens verksamhetsstöd i Täby kommun.

Fjärde kvartalet 2016 - Kvartalsrapport asylsökande och nyanlända
Tredje kvartalet 2016 - Kvartalsrapport asylsökande och nyanlända

HVB-hem för ensamkommande barn

Vi har tre HVB-hem i kommunen för ensamkommande barn och ungdomar där det bor ett femtiotal barn. Ett HVB-hem (hem för vård eller boende) erbjuder boende till barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo med sin familj.

För att starta ett HVB-hem för ensamkommande barn ansöker man om tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Mer information på IVO:s webbplats
Mer information om kommunens mottagande av ensamkommande barn

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-06-28