Nyheter om Integration

 1. Tillfälligt boende för nyanlända kan lösas utan moduler | 2017-03-16

  Täby kommun tar efter förhandlingar över Migrationsverkets asylboende på Kemistvägen 30 i Täby och Migrationsverket kommer avveckla sin verksamhet i kommunen. De boende som har fått uppehållstillstånd kommer även fortsättningsvis bo kvar och barnen får behålla sina skolplatser.

 2. Så arbetar Täby med placeringar av ensamkommande barn | 2017-01-26

  Den 24 januari sändes ett reportage i P1 Tendens om en ensamkommande pojke som Täby kommun hösten 2015 placerat i ett jourhem i Vivalla, Örebro. Av inslaget framgår att jourhemmet inte var lämpligt och att det funnits brister i placeringen.

 3. Villavagnar upphandlas som temporära bostäder för nyanlända | 2017-01-16

  Det finns i dagsläget inte tillräckligt med bostäder till nyanlända som Täby enligt lag ska ta emot och kommunen arbetar intensivt med olika lösningar. För att snabbt få fram bostäder och lösa den mest akuta situationen tvingas kommunen upphandla villavagnar.

 4. Nytt projekt för gemenskap och delaktighet i samhället för n... | 2016-12-15

  Ideella organisationer och föreningar är en viktig arena för gemenskap och kontakter mellan människor. För nyanlända kan det ge möjligheter att träna språk, förbättra sin hälsa och utöka sina sociala nätverk. Det kan i sin tur leda till bättre förutsättningar på arbetsmarknaden. Genom att fler möts skapas ett inkluderande samhälle för alla.

 5. Täby kommun informerar att det inte längre är möjligt att ta... | 2016-11-15

  Kommunstyrelsen i Täby kommun beslutade den 14 november 2016 att informera Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, arbetsmarknads- och etableringsministern samt justitie- och migrationsminstern att Täby kommun inte kommer att kunna ta emot nyanlända som anvisas i den takt och i den utsträckning som anvisningslagen kräver.

 6. Jobbtorg 10 november för nyanlända i Täby | 2016-10-11

  Arbetsförmedlingen och Täby kommun genomför en rekryteringsmässa där nyanlända får möjlighet att möta och skapa kontakt med arbetsgivare. Kan du som arbetsgivare ta emot en praktikant eller har rekryteringsbehov?

 7. Planering för mottagande av nyanlända i Täby 2017 | 2016-09-29

  Under 2017 ska Täby kommun ta emot 353 personer som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Bostäder, skola och sysselsättning är viktigt för integrationen och kommunen arbetar intensivt för att skapa ett fortsatt bra mottagande.

 8. Nu behövs volontärer till kommunens prata svenska-café | 2016-09-28

  Varje fredag mellan klockan 11-14 är det prata svenska-café på Kemistvägen. Dit kan asylsökande och nyanlända personer i Täby komma för att träna på sin svenska och lära sig mer om det svenska samhället. Nu behöver vi fler volontärer.

 9. Vill du ha en ny kompis? | 2016-09-26

  Täby kommun samarbetar med den ideella organisationen Kompis Sverige sedan 1 september. Syftet är att skapa möten mellan nya svenskar med de som är födda eller har bott i Sverige en längre tid och på så sätt vidga perspektiv, minska språkbarriärer och bryta fördomar.

 10. Ge asylsökande möjlighet att stanna i sina kommuner | 2016-08-17

  Täby och 16 andra kommuner som har så kallade asylboenden har tisdagen 16 augusti skrivit till Migrationsverket och Arbetsförmedlingen för att de som bor på asylboenden i kommunen ska kunna erbjudas möjligheten att stanna i just den kommunen där de har bott i väntan på besked om sin asylansökan om att stanna i landet.

 1. 1
 2. 2
 3. 3