Start / Nytt projekt för gemenskap och delaktighet i samhället för nyanlända

Nytt projekt för gemenskap och delaktighet i samhället för nyanlända

2016-12-15 11:45

Ideella organisationer och föreningar är en viktig arena för gemenskap och kontakter mellan människor. För nyanlända kan det ge möjligheter att träna språk, förbättra sin hälsa och utöka sina sociala nätverk. Det kan i sin tur leda till bättre förutsättningar på arbetsmarknaden. Genom att fler möts skapas ett inkluderande samhälle för alla.

VIDA - Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet är ett projekt med syfte att bidra till social inkludering i samhället för nyanlända. Det handlar om att matcha nyanlända med aktiviteter i ideella organisationer och föreningar (civilsamhället). Det kan till exempel vara studiecirklar, sport- och kulturaktiviteter.

Projektet drivs på flera platser i länet

VIDA finns i åtta kommuner i Stockholms län fördelat på tre noder. Täby tillhör Nod norr som leds av Österåkers kommun som samordnar VIDA-aktiviteter även i Norrtälje och Waxholm. Nod Väst leds av Sundbyberg stad och samordnar även VIDA-aktiviteter i Ekerö och Solna. Nod Stockholm verkar i Stockholms stad, med fokus på några stadsdelsförvaltningar i ett inledande skede. Därutöver medverkar de Arbetsförmedlingskontor som arbetar med etablering för nyanlända och är verksamma i nod-kommunerna.

Uppstart av VIDA Nod Norr

VIDA Nod Norr har startat under hösten 2016. En föreningssamordnare kommer att fungera som navet för föreningskontakter och stötta i matchningsprocessen.

Föreningar välkomnas

Om du har frågor eller är aktiv i en förening som kan erbjuda aktiviteter inom ramen för VIDA är du varmt välkomna att kontakta VIDA Nod Norrs projektledare Tove Eriksson, tove.eriksson@osteraker.se, telefon 08-540 812 32.

Förutom att VIDA skapar möjligheter för integration är det en chans för organisationer och föreningar att nå ut till fler och utöka sin medlemsbas.

FAKTA om VIDA

Projektet VIDA ägs av Länsstyrelsen i Stockholm. Syftet med projektet är att etablera en modell där kommuner, Arbetsförmedlingen och det civila samhällets organisationer samverkar. Projektet finansieras genom Asyl, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Information om VIDA på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats 

 

               

Senast uppdaterad:2016-12-15