Start / Planering för mottagande av nyanlända i Täby 2017

Planering för mottagande av nyanlända i Täby 2017

2016-09-29 16:57

Under 2017 ska Täby kommun ta emot 353 personer som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Bostäder, skola och sysselsättning är viktigt för integrationen och kommunen arbetar intensivt för att skapa ett fortsatt bra mottagande.

− Integration handlar om att bli delaktig i samhället. Där är bostäder en viktig grundförutsättning − liksom skola och sysselsättning i form av jobb, utbildning eller praktik. Givet förutsättningarna så har jag mycket svårt att se hur vi ska klara detta enligt tvångslagens intentioner. Vår situation är inte unik utan vi delar den med många andra kommuner, säger Leif Gripestam (M) kommunstyrelsens ordförande.

Bostadssituationen är en stor utmaning

Kommunen arbetar intensivt inom flera områden för att mottagandet av nyanlända ska bli så bra som möjligt. En stor utmaning är att lösa bostadssituationen. Modulbostäder är en lösning som planeras på flera platser i kommunen, men vi undersöker även möjligheter för andra boendeformer.

Så arbetar kommunen med placering av nyanlända elever

Vi har hittills under 2016 lyckats väl i arbetet med att placera både asylsökande och nyanlända barn i kommunens skolor. Det arbetet kommer att fortsätta under 2017 och antalet nya elever förväntas öka. Den metod som används är att vi inledningsvis gör en kartläggning av elevens skolbakgrund, tid i Sverige och andra faktorer som kan påverka skolgången. Parallellt ser vi över tillgången till platser i de kommunala skolorna. För att skapa bra möjligheter för skolorna får rektor 150 procent av skolpengen för elever som är nyanlända.

Vid placering av asylsökande eller nyanlända ungdomar i gymnasiet kartlägger vi skolbakgrund, erbjuder modersmålslärarinsatser, arrangerar språkintroduktionsgrupper och följer upp elevernas utveckling. Ungdomar mellan 16-19 år som saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program erbjuds språkintroduktion. Syftet är att underlätta vidare studier inom gymnasieskolans nationella program.

Initiativ för sysselsättning och integration

Kommunen har under året arbetat med olika initiativ för sysselsättning. Bland annat finns en mötesplats på Kemistvägen där det bland annat erbjuds prata-svenska-café. I samarbete med Arbetsförmedlingen kommer kommunen i november att genomföra en rekryteringsmässa på Kemistvägen där nyanlända får möjlighet att möta och skapa kontakt med arbetsgivare. Kommunen samarbetar också med frivilligorganisationer där det finns många bra idéer för verksamheter som kan bidra till en meningsfull vardag och möjlighet till integration för nyanlända i Täby.

Sedan 1 september har Täby ett samarbete med den ideella organisationen Kompis Sverige. Syftet med Kompis Sverige är att skapa möten mellan etablerade och nya svenskar, och på så sätt vidga perspektiv, minska språkbarriärer och bryta fördomar. Kontakta Morteza Eslahchi om du är intresserad av att bli kompis eller har frågor. E-post: morteza.eslahchi@kompissverige.se

Läs mer på Kompis Sveriges webbplats

Korta fakta

  • Under 2016 ska Täby kommun ta emot 273 personer som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Under 2017 är motsvarande siffra 353 personer. Detta enligt den nya bosättningslagen som började gälla den 1 mars 2016.
    Mer information om lagen på regeringskansliets webbplats
  • Regeringen beslutar utifrån Migrationsverkets prognos om antalet personer som ska tas emot i respektive län. Länsstyrelserna fastställer antalet som kommunerna ska ta emot inom respektive län.
  • Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.
Senast uppdaterad:2016-09-29