Start / Täby kommun informerar att det inte längre är möjligt att ta emot nyanlända enligt årets anvisningstal

Täby kommun informerar att det inte längre är möjligt att ta emot nyanlända enligt årets anvisningstal

2016-11-15 08:41

Kommunstyrelsen i Täby kommun beslutade den 14 november 2016 att informera Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, arbetsmarknads- och etableringsministern samt justitie- och migrationsminstern att Täby kommun inte kommer att kunna ta emot nyanlända som anvisas i den takt och i den utsträckning som anvisningslagen kräver.

Kommunen har under hela året arbetat intensivt med att ta fram lösningar för att hitta bostäder för nyanlända som anvisats till kommunen med stöd av anvisningslagen som trädde i kraft i mars i år. Sedan tidigare gällande lagar och regler har satt stopp för kommunens planer. Det har nu gjort att kommunstyrelsen har beslutat att informera Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, arbetsmarknads- och etableringsministern samt justitie- och migrationsminstern att kommunen inte kommer att kunna ta emot nyanlända som anvisas i den takt och i den utsträckning som lagen kräver.

Senast uppdaterad:2016-11-15