Start / Tillfälligt boende för nyanlända kan lösas utan moduler

Tillfälligt boende för nyanlända kan lösas utan moduler

2017-03-16 09:33

Täby kommun tar efter förhandlingar över Migrationsverkets asylboende på Kemistvägen 30 i Täby och Migrationsverket kommer avveckla sin verksamhet i kommunen. De boende som har fått uppehållstillstånd kommer även fortsättningsvis bo kvar och barnen får behålla sina skolplatser.

̵  Det här innebär att frågan om modulbostäder har kommit i ett helt annat läge än i många andra kommuner. Dessutom kommer detta främja integrationen då barnen får möjlighet att gå kvar i skolan och slipper flytta till andra kommuner, säger Leif Gripestam (M) kommunstyrelsens ordförande.

̵ Vi har tidigare meddelat Migrationsverket och staten att vi inte har klarat av mottagandet för att det inte funnits tillgång till boenden. Vi har också krävt att de som får uppehållstillstånd och redan bor i Täby ska fördelas till kommunen. Att ta över de tillfälliga boendeplatserna kommer främja integrationen samtidigt som vi inte kommer behöva inrätta ytterligare skolplatser i Täby, avslutar Leif Gripestam (M) kommunstyrelsens ordförande.

15 mars skickade Täby kommun pressmeddelande om ovan och Leif Gripestam intervjuades av SVT utanför Kemistvägen 30.

Senast uppdaterad:2017-03-16