Start / Villavagnar upphandlas som temporära bostäder för nyanlända

Villavagnar upphandlas som temporära bostäder för nyanlända

2017-01-16 09:16

Det finns i dagsläget inte tillräckligt med bostäder till nyanlända som Täby enligt lag ska ta emot och kommunen arbetar intensivt med olika lösningar. För att snabbt få fram bostäder och lösa den mest akuta situationen tvingas kommunen upphandla villavagnar.

Kommunen planerar att uppföra ett trettiotal villavagnar på före detta Täby Galopp, vid gamla träningsbanan. Villavagnarna ska fungera som temporära bostäder och beräknas kunna vara på plats under våren 2017. Hur länge villavagnarna kommer att stå kvar är ännu inte klart, men uppskattningsvis mellan två till tre år. Arbetet med planering och uppförande av modulbostäder på andra platser i kommunen pågår. Täby kommun har, som alla andra kommuner i Stockholms län, begärt till länsstyrelsen att revidera ned 2017 års kommuntal för mottagande av nyanlända med hänvisning till bostadssituationen.

Upphandling av villavagnar har annonserats och avtal beräknas kunna tecknas med leverantör i slutet av februari 2017.

 

Senast uppdaterad:2017-01-16