Start / Så kan du hjälpa till

Så kan du hjälpa till

Många Täbybor hör av sig och vill hjälpa till och vi är mycket glada för allt engagemang när det gäller ensamkommande barn och andra flyktingar. Vi på kommunen har ingen organiserad volontärförmedling men vi hjälper gärna dig att hitta ett forum för detta.

Familjehem

Vi behöver nya familjehem för ensamkommande flyktingbarn. För att bli familjehem behöver man kunna erbjuda en stabil och trygg familjesituation. Som familjehem får man utbildning, handledning och stöd av kommunen.
Läs mer om familjehem och jourhem

Kontaktperson eller kontaktfamilj

Som kontaktperson ställer du upp och finns tillhands till exempel några timmar en eftermiddag eller en kväll i veckan. Som kontaktfamilj tar du och din familj emot ett barn eller en ungdom en eller flera helger i månaden.
Läs mer om kontaktperson och kontaktfamilj

God man

När ett barn kommer till Sverige utan förälder eller annan medföljande vårdnadshavare behöver barnet en god man. En god man har samma juridiska ställning som en förälder. För att bli god man för ett ensamkommande barn behöver du vara mellan 25 och 75 år. Du behöver ha goda kunskaper i svenska och om samhället. Du får inte förekomma i belastningsregister eller ha några betalningsanmärkningar.
Mer information om god man för ensamkommande barn

Volontär till kommunens prata svenska-café

Varje fredag klockan 11-14 är det prata svenska-café på Kemistvägen 8 i Täby. Dit kommer asylsökande och nyanlända personer i Täby för att träna på sin svenska och lära sig mer om det svenska samhället. Om du vill vara med som volontär och dela med dig av dina kunskaper är du varmt välkommen. Som volontär bidrar du med din tid, ditt språk och kunskap om svenska samhället. Man fikar tillsammans och samtalar utifrån valfria ämnen och intressen. Ingen föranmälan behövs och du kan ”droppa in” när som helst under café-tiden.

Skänka pengar, kläder och saker

Täby kommun ordnar inga insamlingar utan vi hänvisar till de hjälporganisationer som finns i Täby. Om du vill skänka pengar tänk på att skänka till organisationer som har ett 90-konto.

Frivilliga organisationer i Täby

Lions är en organisation som genom vänskap och aktiva insatser hjälper människor i nöd och främjar fred i världen.
Läs mer på Lions webbplats

Rädda Barnen Täby har cirka 1 000 medlemmar i Täby och bedriver påverkansarbete för barnens rättigheter i Sverige och världen.
Läs mer om Rädda Barnen i Täby 

Röda korsets mötesplats Kupan är en second hand-butik med café. Kupan har möbler, husgerådsaker som kan säljas för billigare peng till flyktingar.
Läs mer om Röda korsets mötesplats Kupan i Täby 

En utsträckt Hand - Täby & Danderyd är en ideell organisation som stöttar nyanlända flyktingar i Täby och Danderyd att komma igång med sina nya liv. Fokus ligger bland annat på materiella behov, sociala aktiviteter/möten mellan människor för bättre integration samt dialog inom våra kommuner.
Läs mer om En utsträckt hand Täby och Danderyd på Facebook

På Svenska kyrkans prata svenska-café är du välkommen att fika när du har lust, oavsett religös tillhörighet.
Läs mer om Svenska kyrkans prata svenska-café

På Facebook-sidan Stöd till flyktingar Stockholm-Nordost kan du delta i stöd och insamlingsarbeten.
Stöd till flyktingar Stockholm-Nordost på Facebook

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-02-29