Start / Förskola och skola

Förskola och skola för nyanlända och asylsökande barn och ungdomar

Förskola för asylsökande barn 3-5 år

Asylsökande barn i åldern 3-5 år har rätt till 525 timmar avgiftsfri förskola per år, vilket motsvarar ungefär 15 timmar per vecka under skolans terminer.

Förskola för nyanlända barn med uppehållstillstånd

När asylsökande beviljats uppehållstillstånd går det att ansöka om förskoleplats på vanligt sätt, till exempel via webbplatsen eller via Täbys kundsupport som då hjälper till med det praktiska.

Så tar vi emot nyanlända och asylsökande elever i grundskolan

Kommunen gör en första kartläggning för att bedöma skolbakgrund, tid i Sverige och andra faktorer som kan påverka elevernas skolgång.

Parallellt ser kommunen över tillgången till platser i de kommunala skolorna. Kommunen har även en dialog med fristående skolor för att se hur möjligheten ser ut för dem att ta emot elever.

När Täby kommun arbetar med platser till nya elever så är målet att försöka hålla ihop syskon och erbjuda plats på så många skolor som möjligt.

Stöd i klassrummet

Beroende på bakgrund kan nyanlända och asylsökande grundskoleelever få olika typer av stöd. De elever som har god skolbakgrund får börja direkt i den ordinarie undervisningen, men med ett utökat stöd för svenska, studiehandledning samt modersmålsundervisning.

De grundskoleelever som har bristfällig skolbakgrund och saknar erfarenhet av det latinska alfabetet eller att läsa och skriva på sitt modersmål får inledningsvis delta i en särskild introduktionsgrupp. Varje rektor ansvarar för sin skolas upplägg och planering. Dessa grupper hjälper eleverna genom extra språkförstärkning att lättare komma in i det ordinarie skolarbetet. Detta gäller just nu för elever i de högre årskurserna.

Resurser i grundskolan

För att skapa bra möjligheter för skolorna får rektor 150 procent av skolpengen för elever som är nyanlända. Utöver det får de eleverna även en timme studiehandledning samt en timme modersmålsundervisning per vecka.

Mottagande i gymnasiet

Täby kommun arbetar löpande med att erbjuda utbildningsplatser åt nyanlända som bor i Täby.

I mottagandet i gymnasiet får eleverna hjälp på olika sätt. Bland annat kartlägger vi skolbakgrund, erbjuder modersmålslärarinsatser, arrangerar språkintroduktionsgrupper och följer upp elevernas utveckling.

Åva gymnasium utvecklar löpande utbildningen för att möta de behov som finns.

Täby språkintroduktion

Ungdomar mellan 16-19 år som nyligen flyttat till Sverige och som saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program kan gå på den kommunala gymnasieenheten Täby språkintroduktion. Syftet är att underlätta vidare studier inom gymnasieskolans nationella program.

Verksamheten är förlagd i Åva Gymnasiums lokaler.

Läs mer om Täby språkintroduktion

 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-06-28