Start / Bostäder för nyanlända

Bostäder för nyanlända

Täby kommun ska ta emot nyanlända som beviljats uppehållstillstånd i Sverige och blivit anvisade till Täby. Kommunen arbetar med olika lösningar för att möta behovet av bostäder för nyanlända, både på kort och lång sikt.

Tillfälligt boende för nyanlända på Kemistvägen 30 (före detta Täby Park hotell)

Täby kommun tecknade hyresavtal med fastighetsägaren för Kemistvägen 30 den 14 mars 2017. När Täby kommun tar över fastigheten kommer nyanlända personer med uppehållstillstånd, som anvisas till Täby att erbjudas tillfälligt boende på Kemistvägen 30.

Modulbostäder

Kommunen har tidigare undersökt flera platser för att uppföra modulbostäder. Behovet har förändrats i och med att kommunen tecknat hyresavtal för Kemistvägen 30 (före detta Täby Park hotell).

Detta gäller nu för de platser kommunen tidigare utsett

Den plats kommunen undersöker är Arninge, del av marken norr om Jaktvillan mellan Kundvägen och infarten till Jaktvillan (del av fastigheten Arninge 4:1).

När det gäller tidigare planer på att bygga modulbostäder i Löttingelund (del av fastighet Löttinge 10:1) visar de tekniska undersökningarna som genomförts att det blir för komplicerat på grund av VA-lösning och blir därför inte av.

Karby, södra Midgårds industriområde (del av Karby 2:1) är arrenderat av Gymer fastigheter AB, som enligt arrendeavtalet har möjlighet att bygga tillfälliga bostäder. Det är upp till Gymer att själva ansöka om bygglov, bygga och hyra ut bostäderna.

Privata fastighetsägare

För att hitta lösningar för boende för nyanlända har ett projekt startat i Täby tillsammans med grannkommunerna Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm och Danderyd. Syftet är att tillvarata privatpersoners intresse att bidra till integration och underlätta bostadssituationen för nyanlända genom att hyra ut sin bostad eller del av sin bostad. Projektet finansieras via statliga medel som kommunerna har blivit beviljade av länsstyrelsen och pågår till om med 31 januari 2018.

Välkommen att kontakta Johan Persliden om du har frågor om projektet. E-post: johan.persliden@taby.se, telefon: 08-555 591 81.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-05-11