Kommunfullmäktige våren 2017

Här hittar du datum, handlingar och förtroendevalda.

Hämtning av trädgårdsavfall

Från och med april kan du som bor i villa eller radhus själv boka in dina tre valfria hämtningar av trädgårdsavfall. Läs mer om hur du bokar.

Vårstädning av kommunen vägar

I början av april sopas allt grus och sand upp från vägarna. Se schema och tips på vad du kan göra innan vi kommer till din gata!

Mobila återvinningscentralen

Återvinningscentralen besöker flera platser i Täby där du kan lämna grovsopor eller annat avfall för återvinning.