Återvinningsstationer

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för att samla in förpackningar av plast, papper, metall, glas och tidningar i hela Sverige. Publika återvinningsstationer är normen för hur den insamlingen går till. Alla invånare kan använda dessa och de är tillgängliga dygnet runt.


I Täby kommun finns det tolv kompletta återvinningsstationer.   

 • Ullna strand, Ullnavägen
 • ICA Stop, Bergtorpsvägen 43
 • Frestavägen, korsningen Disavägen, Täby kyrkby
 • Parkering Nytorps industriområde, korsningen Centralvägen/Nytorpsvägen
 • Studievägen (intill Lahällsavfarten), Lahäll
 • Flygbacken, mitt emot parkeringen till idrottsplatsen, Hägernäs
 • Lidl, Enhagsvägen 24   
 • Arninge, Coop Forums p-plats
 • ICA Dragonen, Vallatorp
 • Södervägen/Bergtorpsvägen, brf Viggbygärdet
 • Åkerbyvägen 96
 • Hagby Återvinningscentral

Närliggande ÅVS:er i Danderyd/Vallentuna kommun.

 • Enebybergs station, Västra Banvägen korsning Ringvägen (D)
 • Tallåsvägen/Bällstalundsvägen, Kragsta (V)

Det finns även ett antal singelbehållare för t.ex. glas. Lista på samtliga behållare finns på FTI:s hemsida.

Händelser vid återvinningsstationerna

Sedan en tid tillbaka har det inträffat händelser på återvinningsstationerna runt om i Sverige som ibland gjort att besökaren känt sig otrygg. Kommunen och FTI ser beklagligt på det men har inte rätt att avhysa någon som uppehåller sig på återvinningssstationen. Om man av någon anledning skulle känna sig hotad bör man därför kontakta polisen. Det är även bra att informera FTI om vad som inträffat eftersom det är på deras verksamhet det inträffar.

Ansvar

Det är FTI som ansvarar för att återvinna och samla in förpackningar av plast, papper, metall, glas och tidningar i hela Sverige. Det är de som i slutändan bestämmer vilka återvinningsystem som respektive kommun får använda och erbjuda sina invånare. Kommunen ansvarar för att informera invånarna om var och hur de sorterar.

FTI ansvarar för skötsel och tömning av återvinningsstationerna. Om du har synpunkter på skötseln av återvinningsstationerna eller vill anmäla att det behöver tömmas/städas kontaktar du FTI.

ÅVS

För övriga frågor kontakta gärna kommunens avfallsavdelning.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-12-16