Nyheter från Täby kommun

 1. Kvalitetsarbete belönas - bonus till åtta äldreboenden i Täb... | 2017-02-27

  Kvaliteten inom särskilt boende för äldre är bättre än någonsin i Täby. Vid en ceremoni i kommunhuset 23 februari delades en nyinstiftad kvalitetsbonus ut till åtta äldreboenden i kommunen.

 2. Granskning - planläggning för ny simhall i centrala Täby | 2017-02-24

  Planområdet ligger öster om galoppfältet station i anslutning till Bertorpsvägen. Syftet med planen är att att möjliggöra uppförande av en ny simhall med tillhörande parkering samt att säkerställa utrymme för framtida passager för gång och cykel.

 3. Täby växer för framtiden | 2017-02-21

  Att Täby har en viktig roll i Stockholmsregionens utveckling som en regional stadskärna märks tydligt. Just nu är kommunen i en mycket expansiv period. Framförallt syns det genom flera stora byggprojekt i kommunen, som till exempel Arninge-Ullna, Täby centrum, Roslags-Näsby och Täby park.

 4. Åtgärder med anledning av skyddsombudsstopp vid gruppboende ... | 2017-02-17

  Den 13 februari 2017 anmäldes direkt skyddsombudsstopp enligt 6 kap 7§ AML (arbetsmiljölagen) vid kommunens gruppboende på Njords gränd i Täby kyrkby. Det innebär att allt arbete och arbetsuppgifter stoppats kring utåtagerande personer vid boendet.

 5. Arninge-Ullna deltar i Citylab Action – ett forum för hållba... | 2017-02-15

  Arninge-Ullna ska bli en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel. Det kan till exempel handla om att bygga och planera för minskad klimatpåverkan och att underlätta för de boende och verksamma att göra hållbara val. I Arninge-Ullna ska det vara lätt att göra rätt!

 6. Nattarbeten vid Roslags-Näsby station | 2017-02-09

  En ny gång- och cykelbro kommer att lyftas på plats längs Centralvägen. Ett arbete som sker på natten mellan den 14 och 15 februari.

 7. Smalare körfält på bron över E18 i Roslags-Näsby | 2017-02-09

  Natten till torsdagen den 16 februari kommer trafiken att ledas om på Centralvägen, vid Roslags-Näsby trafikplats. Trottoaren på brons södra sida försvinner också.

 8. Åva satsar på kompetensutveckling för skolans pedagoger | 2017-02-08

  På tre år har Åva gymnasium gått från ett negativt ekonomiskt resultat till en ekonomi i balans. Därför satsar nu skolan på att göra undervisningen mer stimulerande och höja pedagogernas kompetens.

 9. Pressmeddelande: De får bygga de första 450 bostäderna på ko... | 2017-02-06

  Täby växer och i Täby park ska minst 6 000 nya bostäder byggas och mellan 4 000 och 5 000 arbetsplatser. Första markanvisningstävlingen på kommunens mark i området är klar och fem vinnande bidrag är utsedda. Detta är en viktig start för byggandet av den nya stadsdelen.