Nyheter från Täby kommun

 1. Programsamråd - nya bostäder vid Bromsen 11, Skarpäng | 2017-05-29

  Programområdet avser fastigheten Bromsen 11 och är beläget intill Täbyvägen i kommunens sydvästra del mot gränsen till Danderyds kommun. Området utgörs av en idag till stor del hårdgjord yta med en äldre industribyggnad som används av Täbys yrkesgymnasium som bedriver fordonsutbildningar. Programförslaget avviker från översiktsplanen som anger markanvändningen för platsen som i huvudsak arbetsplatser.

  Programförslaget redogör för en bebyggelse om ca 160 bostäder och innebär att befintlig industribyggnad rivs och att fastigheten istället möjliggörs för bostäder. Förslaget innehåller en bebyggelse i 2-6 våningar. För att möta omgivande bebyggelsestruktur föreslås byggnaderna inom kvarteret i en varierad skala med en skalmässig övergång från lägre radhus i väst till högre flerbostadshus i öst och norr.

 2. Samråd - program för Skarpäng centrum | 2017-05-29

  Målsättningen med programmet för Skarpäng centrum är att genom förtätning med bostäder, service och arbetsplatser utveckla Skarpäng centrum som knutpunkt för stadsdelarna Skarpäng, Ella gård och Ella park samt utveckla befintlig skolverksamhet inom området.

 3. VA-arbeten i Sandbrovägen i Roslags-Näsby | 2017-05-29

  VA-enheten i Täby kommun utför i samarbete med NCC renovering av vattenledning i Sandbrovägen med start 2017-03-21.

 4. Alicia Engelhardt är Täbys elevkock 2017 | 2017-05-24

  Elever i Täbys kommunala skolor har sagt sitt. Vinnaren av Täbys elevkock 2017 är Alicia Engelhardt, Midgårdsskolan, med sin rätt ”smarrig kycklingkebab”.

 5. Hedersomnämnande för framgångsrikt arbete med digitalisering | 2017-05-24

  Utmärkelsen Guldtrappan tilldelas skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt med digital innovation i skolorna. I år var Täby en av åtta nominerade och tilldelades den 23 maj ett hedersomnämnande.

 6. Enigt kommunfullmäktige beslutade – Täby Park Hotell blir bo... | 2017-05-23

  Ett enigt kommunfullmäktige beslutade under måndagen att kommunen ska hyra före detta Täby Park Hotell på Kemistvägen 30 som boende för personer som beviljats uppehållstillstånd i Sverige.

 7. Väktargruppen i Täby centrum tog emot trygghetspris | 2017-05-22

  Under kommunfullmäktiges sammanträde ikväll tog väktargruppen Addici Security, emot pris för sitt arbete med att öka tryggheten i Täby centrum.

 8. Studentfirande i Täby | 2017-05-19

  Snart kommer lyckliga studenter att springa ut från gymnasieskolorna i Täby. För att firandet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att tänka på trygghet och säkerhet kring bland annat trafik och alkohol.

 9. Vinnare av Täby miljöpris 2017 är utsedda | 2017-05-15

  Under invigningen av klimatveckan delade Annica Nordgren (C) ut miljöpriset. Priset delas årligen ut för att uppmärksamma personer, föreningar eller företag som gjort en värdefull insats för miljön i Täby.

 10. Hägerneholmsvägen avstängd | 2017-05-15

  Hägerneholmsvägen är avstängd för trafik.

 1. 1
 2. 2