Nyheter från Täby kommun

 1. Tyck till om tryggheten i Täby | 2016-03-01

  Täby kommun och polisen har under flera år samarbetat för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Täby. Med en ny lokal överenskommelse om samverkan ska samarbetet förbättras ytterligare.

 2. Röklukt från Hagby återvinning | 2016-02-27

  Under tidig morgon den 27 februari har räddningstjänsten varit på Hagby återvinningscentral efter att det pyrt i komposten. De har efter släckning lämnat över till personal på anläggningen för fortsatt abete. Det innebär att, beroende på vindriktning, att det kan förekomma rök och lukt. Anläggningen har öppet som vanligt.

 3. Täbys befolkning har ökat till 68 281 personer | 2016-02-23

  Under 2015 ökade Täbyborna med 947 personer och nu är 68 281 personer folkbokförda i Täby. Den största orsaken till ökningen är inflyttning.

 4. Fokus på samverkan för ett bra flyktingmottagande | 2016-02-19

  Många krafter samverkar för att Täby kommun ska klara flyktingmottagandet på ett så bra sätt som möjligt. Bland det allra viktigaste för dem som kommer hit är att få hjälp och stöd med det svenska språket.

 5. Anmäl dig till Vi håller rent | 2016-02-16

  Nu är det dags att anmäla sig till Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. 2015 deltog 804 570 hjältar runt om i landet!

 6. Granskning- Ny detaljplan för fastigheten Löttinge 3:29 i Lö... | 2016-02-16

  Planområdet ligger i centrala Löttingelund intill Löttingevägen. Idag är fastigheten planlagd för allmänt ändamål. Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av ändrad användning till bostad för att möjliggöra för ett LSS-boende. Täby kommun är fastighetsägare och avser efter detaljplanens antagande uppföra 6 lägenheter i form av LSS-bostäder inom fastigheten.

 7. Resultatet från medborgardialogen om Näsby slott är nu klart | 2016-02-12

  Nu har resultatet av medborgardialogen som hölls under november - december sammanställts.

 8. Dialog med ungdomar om ny mötesplats | 2016-02-11

  Just nu pågår planering av en ny mötesplats för ungdomar i 15-19 års åldern. Det ska vara en jämställd mötesplats där alla känner sig välkomna. Planen är att mötesplatsen ska vara klar i slutet av 2016.

 9. Omklädningsrum stängt på motionsgården Ensta krog | 2016-02-09

  Herrarnas omklädningsrum på motionsgården vid Ensta krog är stängt för ommålning.