Nyheter från Täby kommun

 1. Hjälp till att öka svarsfrekvensen i Täbys medborgarundersök... | 2015-10-23

  Just nu genomförs en medborgarundersökning för att ta reda på hur nöjd du som bor i Täby är över kommunen som en plats att bo och leva i. En påminnelse går ut till dig som valts ut under höstlovsveckan vecka 44.

 2. Täby miljöpris utdelat | 2015-10-23

  Täby miljöpris delades ut i samband med Täby Företagarträff den 15 oktober. Priset går till OrganoClick AB, ett företag i Arninge som tagit fram en metod för att skapa miljövänligt trallträ.

 3. Täby centrumområdet ska vara en trygg plats | 2015-10-22

  Täby centrumområdet ska vara en trygg plats för alla att vistas på. Därför har en samverkansgrupp startats och i gruppen ingår polisen, Trygg i Täby, vakterna i Täby Centrum, Ung Fritid, socialtjänsten, fastighetsägare och närliggande skolor.

 4. Täby kan vinna Trafikverkets arkitekturpris | 2015-10-16

  De underjordiska cirkulationsplatserna vid Täby centrum är en av de tre finalisterna i Trafikverkets arkitekturpris.

 5. Spola inte ned trasor i ledningsnätet för avloppsvatten | 2015-10-16

  På senare tid har en mängd trasor spolats ned i ledningsnätet för avloppsvatten i Gribbylundsområdet. Det har lett till höga kostnader för pumpar som gått sönder och för personal som tvingats rycka ut för att åtgärda akuta problem. I värsta fall kan pumpanläggningarna bli så hårt belastade att orenat avloppsvatten hamnar i sjöar och vattendrag.

 6. Ny skötsel ska skapa bättre naturmiljöer i Täbys kraftlednin... | 2015-10-15

  Täby kommun har fått statliga medel för att skapa artrika kraftledningsgator i Täby. Syftet är att skapa ”konstgjorda hagmarksliknande gator” där fjärilar och andra insekter kan sprida sig, inom korridorerna. Projektet kommer också att leda till att trevligare miljöer skapas i kraftledningsgatorna, för människor och motionärer, eftersom motionsspåren korsar kraftledningsgatorna på flera olika ställen.

 7. Stort intresse bland Täbyborna för att hjälpa ensamkommande ... | 2015-10-15

  I måndags kväll den 12 oktober hade kommunen tillsammans med Täby församling ett inspirations- och informationsmöte för kommuninvånarna  i Tibble kyrka. 

 8. Vallatorpsskolan vann skol-SM i Schack | 2015-10-14

  Skol-SM i schack är den mest prestigefulla individuella schacktävlingen för barn. 423 barn och ungdomar upp till 20 år från 249 olika skolor deltog i finalen 2015.

 9. Pressmeddelande: Ny driftentreprenör i Täby | 2015-10-12

  Peab blir ny entreprenör i Täby kommun från 1 juli 2016. Det står klart efter en ny upphandling som genomförts. Avtalstiden för det nya avtalet är fem år med möjlighet till tre års förlängning.