Nyheter från Täby kommun

 1. Granskning - Nybyggnad av flerbostadshus i Roslags-Näsby | 2015-02-24

  Ett bostadshus för cirka 140-150 små lägenheter planeras vid Näsbyvägen söder om Scandic hotell. Byggnaden kommer att bli väl synligt från Norrtäljevägen. En högre del, tio våningar, vänder sig mot motorvägen och det storskaliga landskapet. En lägre del, sex våningar, vänder sig mot befintliga bostadshus. Planområdet ligger nära Roslags-Näsby station med hållplats för Roslagsbanan och ett visst serviceutbud. Det är också nära till hållplats för motorvägsbussar och till det regionala vägnätet för cykeltrafik.

 2. Försenade hemtjänstfakturor | 2015-02-23

  Du som har haft hemtjänst i januari kommer att få din faktura cirka tre veckor senare än du brukar.

 3. Vårdgivare bjuds in till att delta i projektet Natur på rece... | 2015-02-20

  Arbetet med att knyta fler vårdgivare till projektet Natur på recept fortsätter.

 4. Köp biljetter till kulturevenemang via webben | 2015-02-19

  För öka tillgängligheten vid biljettköp kan alla, från och med denna vecka, köpa biljetter till kommunens föreställningar via webben. 

 5. Ett antal ljuspunkter på Ängsvägen fungerar inte - entrepren... | 2015-02-10

  Gatubelysningen på Ängsvägen i Täby kyrkby fungerar för tillfället inte men belysningsentreprenör beräknar ha åtgärdat felet senast den 1 mars

 6. Plurrningsvak Rönningesjön – möjlighet att öva! | 2015-02-10

  Under tiden 16 till 20 februari kommer en så kallad plurrningsvak att hållas öppen i Rönningesjön i anslutning till Skavlötens friluftsgård. 

 7. Pressmeddelande: Täby vill skapa en jämställd mötesplats för... | 2015-02-06

  Täby kommun satsar 2,5 miljoner kronor under de närmaste två åren för att skapa en jämställd mötesplats för ungdomar, så att killar och tjejer i övre tonåren kan ta del av fritidsutbudet i Täby på lika villkor. Merparten av finansieringen sker med ett jämställdhetsbidrag från Boverket.

 8. Aktuell information om skidspår och isar | 2015-02-05

  Passa på att åka skidor på natursnö! Nu finns skidspår anlagt på alla motionsspår från Ensta, Skavlöten och Täby IP.

 9. Täby Centrum fylldes av dansande skolungdomar | 2015-02-05

  Runt 700 elever från skolor runt om i kommunen kom på årets Trygg i Täby-dans. Evenemanget dirigerades av dansinspiratören Peo Jacobsson och livebandet Titanic stod för musiken.