Nyheter från Täby kommun

 1. Pressmeddelande: 700 nya bostäder i Hägerneholm, Arninge-Ul... | 2013-12-03

  Cirka 700 nya bostäder planeras i Hägerneholm inom Arninge i Täby. Det står klart efter att de första avtalen tecknats mellan Täby Fastighets AB (TFAB), som äger marken, och intresserade exploatörer.

 2. Granskning - Ny detaljplan för del av Vallatorpsområdet | 2013-12-03

  Planområdet omfattar stor del av Vallatorp nordväst om Täbyvägen. Området är utbyggt på 70-talet då gällande detaljplan upprättades. Nu har Täby kommun genom stadsbyggnadsnämnden beslutat att renovera detaljplanen. Syftet är att uppdatera detaljplanen till aktuell lagstiftning för att underlätta vid bygglovhantering. Det är alltså inte aktuellt med någon större förändring i området.

 3. Trygghetsvandring i Hägernäs Centrum | 2013-11-25

  Den 26 november kl. 19.00 kommer en trygghetsvandring att göras i Hägernäs Centrum och dina kunskaper om närmiljön är mycket värdefulla.

 4. Ny återvinningsstation i Viggbyholm | 2013-11-22

  Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB har invigt en ny station för insamling av förpackningar och tidningar vid ICA Stop.

 5. Om krisen kommer till Täby – vad gör du då? | 2013-11-20

  När det inträffar en kris eller allvarlig händelse i vår närhet kan det påverka oss på olika sätt och behovet av information brukar vara stort. Det kan ta en viss tid innan samhällets service fungerar normalt och vanliga rutiner återställts. Täby kommun har därför tagit fram ett omfattande informationsmaterial om krishantering och grundläggande säkerhet för den enskilde individen.

 6. Pressmeddelande: Hälsans stig ska göra Täbyborna friskare | 2013-11-20

  Täby kommun vill inspirera invånarna till ökad rörelse och hälsa. Under hösten anläggs en Hälsans stig, som är ett led i att inspirera till ökad rörlighet och därmed bättre hälsa. 30 minuters promenad om dagen minskar risken att utveckla hjärt-kärlsjukdomar, stroke, diabetes och flera andra sjukdomstillstånd.

 7. Lille Prins är invigd! | 2013-11-13

  Under 2012 fick Täbyborna vara med och rösta fram de konstverk som ska finnas i det nya centrumområdet. Vinnarna blev Gzim och den frusna sjön, Svart Knapp, Lille Prins och Under ett träd och Djurparken.

  Lille Prins är det första konstverket att komma på plats. Den är placerad vid Täby centrums ingång A (mot Roslagsbanan). Kultur- oh fritidsnämndens ordförande Mats Hasselgren invigningstalade och konstnären Mats Åberg berättade om skulpturen.

 8. Byte av gatubelysning Ella gård | 2013-11-05

  Det har framkommit att gatubelysningskabeln utefter Dalvägen nr 1-39 måste bytas eftersom den är i så pass dåligt skick. Även stolpar och armaturer kommer att bytas i samband med detta.