Nyheter från Täby kommun

 1. Du blir inte smart av droger | 2013-12-20

  Cannabis är den vanligaste illegala drogen och betraktas av många unga som i stort sett ofarlig. Just nu sker en attitydförändring och den samhälleliga normen och synen på droger förändras. Täby har satsat på att utbilda personal och har skickat fyra personer från fyra olika yrkesområden på utbildningen "Beroendelära och prevention med inriktning mot cannabismissbruk".

 2. Öppettider i jul och nyår på stadsbyggnadskontoret och byggl... | 2013-12-19

  Under Jul- och nyårshelg 2013/2014 har stadsbyggnadskontoret och bygglovarkivet följande öppettider:

 3. Förbättringar vid skidspåren inför vintersäsongen | 2013-12-10

  Inför kommande vintersäsong har Täby förberett skidspår och anläggningar för en fin skidvinter för alla längdskidåkare.

 4. Bussterminal och vänthall invigdes 6/12 | 2013-12-06

  Idag hölls en invigning av den nya bussterminalen i Täby centrum. Leif Gripestam, kommunstyrelsens ordförande, och Christer G Wennerholm, trafiklandstingsråd, talade om kollektivtrafikens betydelse för kommunen och regionen. Därefter knöt de ett band för att symbolisera att bygget av terminalen varit ett samarbete mellan kommunen och SLL Trafikförvaltningen.

 5. Lyckad julmarknad på Täby torg | 2013-12-05

  I helgen invigdes torghandelsdelen på Täby torg med en gammaldags julmarknad. Leif Gripestam, kommunstyrelsens ordförande, fick hjälp av Täby Kulturskola, Lions Club och Friska Täby under lördagens invigningsceremoni.

 6. Ny skola i Hägernäs | 2013-12-05
 7. Uppskattad tunnelvandring | 2013-12-04

  Den 27 november genomfördes en tunnelvandring från Östra banvägen via Grindtorp och Centralparken till Kryssavallen för att kolla på tre tunnlar som gjorts om det senaste året. Kommunalråd Erik Andersson deltog tillsammans med Trygg i Täby, Stiftelsen tryggare Sverige, Klotterkundtjänst, projektgruppen för tryggt och snyggt samt NCC.

   

 8. Pressmeddelande: 700 nya bostäder i Hägerneholm, Arninge-Ul... | 2013-12-03

  Cirka 700 nya bostäder planeras i Hägerneholm inom Arninge i Täby. Det står klart efter att de första avtalen tecknats mellan Täby Fastighets AB (TFAB), som äger marken, och intresserade exploatörer.

 9. Granskning - Ny detaljplan för del av Vallatorpsområdet | 2013-12-03

  Planområdet omfattar stor del av Vallatorp nordväst om Täbyvägen. Området är utbyggt på 70-talet då gällande detaljplan upprättades. Nu har Täby kommun genom stadsbyggnadsnämnden beslutat att renovera detaljplanen. Syftet är att uppdatera detaljplanen till aktuell lagstiftning för att underlätta vid bygglovhantering. Det är alltså inte aktuellt med någon större förändring i området.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14