Start / Om Täby / Arkiv

Arkiv

Kommunarkivet förvarar handlingar från slutet av 1800-talet och framåt. Den mest aktuella informationen finns kvar hos de olika verksamheterna. När verksamheterna inte längre använder informationen i sitt dagliga arbete förvaras den hos kommunarkivet och bevaras för framtiden.

Här hittar du olika nämnders beslut, skolbetyg och annat som speglar kommunens historia från det att Täby socken blev Täby kommun 1863.

Vi hjälper dig gärna att hitta den information du behöver.

Vad kommunarkivet gör

Täby kommunarkiv förvarar både kommunala handlingar och enskilda arkiv med lokal anknytning (t.ex.föreningsarkiv, företagsarkiv)

Till skillnad från de enskilda arkiven är hanteringen av de kommunala handlingarna styrda av lagstiftning. Du som svensk medborgare har rätt att ta del av handlingarna. Vissa är dock skyddade av sekretess.

Vi arbetar med att informationen vi förvarar ska användas.

Kommunarkivet ska genom tillsyn och rådgivning bidra till att kommunens myndigheter och förvaltningar följer arkivlagen i sin dokumenthantering och arkivvård.

Har du gått i kommunal skola i Täby kommun och söker ditt betyg?

Vissa skolor har kvar sina betyg medan andra har levererat sina betygshandlingar som är äldre än 10 år till kommunarkivet. Kommunala skolor som har övergått till privat regi har arkiverat sin betyg från den kommunala tiden hos oss.

Handläggningstiden för ett betyg är 2-5 arbetsdagar. För att du ska få en kopia av ditt betyg behöver vi veta:

  1. Namn (det du hade då betyget sattes)
  2. Personnummer
  3. Typ av utbildning
  4. Namn på skola
  5. År för betyg
  6. Namn på utbildning
  7. Rör det sig om ett slutbetyg eller samlat betygsdokument? (gäller gymnasiet)

Söker du betyg från en friskola i Täby?

 Vänd dig direkt till skolan. Kommunarkivet förvarar kopior av slutbetyg sedan läsåret 2011/2012, men utlämnande ska i första hand ske från friskolan. 

Söker du betyg från Edsvikens vårdgymnasium?

Samtliga betygshandlingar finns idag hos Landstingsarkivet: www.landstingsarkivet.sll.se

Lämna arkiv till oss

Hos oss kan du lämna enskilda arkiv med lokal anknytning. Vi bevarar dem för framtida forskning. Det kostar inget, men vi vill att arkiven ska vara öppna för forskning

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-09-14